Thieves' Guild

Thieves' Guild

Знак: Черна ябълка, отхапана

Кредо: ???

Разпространение: Гилдията на крадците е глобална организация, с клетки из цял Асфос.

Структура: Гилдията на крадците е организирана в йерархични клетки. На най-ниско ниво са местните банди крадци, чиито лидери са членове на по-високо ниво клетка, чийто лидер участва в по-висока клетка и т.н., до сам господаря на Гилдията, който се предполага, че е в „контролната“ клетка.

Информация: Не се знае точно кой води Гилдията – и дали е само един човек, или много. Знае се само, че Гилдията всякаш е навсякъде, и че е ефективна и единна. Сложната структура прави сондирането за информация относно по-вътрешните ѝ слоеве почти невъзможно.
Гилдията си е изработила черна слава с универсалния си обирджийски хумор, приписван на всичките ѝ „поръчки“ и знакът, който неминуемо се появява покрай тях – черната ябълка, жигосана, боядисана, или иначе отбелязана до местопрестъплението.

Thieves' Guild

Summit's Fate yasvisu yasvisu