The Priesthoods of the Five

The Priests

Знаци: Разнообразни

Креда: Разнообразни

Разпространение: Храмовете (или Сектите) на Петте се разпростират докъдето има последователи на Петте – из цял Асфос.

Структура: Различните храмове са организирани по различен начин, отразявайки различната природа на божествата си. Някои от тях са по-либерални, други използваат стриктна йерархия. Сектите следват желанията на Петте и се грижат за техните храмове.

Информация: Въпреки че има няколко изключения, лидерите на Сектите са Възнесените на Петте в Империята, които също така се редуват да я управляват. Всеки Възнесен бива избран от сектата на съответното божество. След това той прекратява смъртното си съществуване и се превръща в божествен заместник.

The Priesthoods of the Five

Summit's Fate yasvisu yasvisu