Fos, Ru, and Dah

The Isles

География: Островите, Фос, Ру и Да, са на запад от Домашната земя, като представляват буфер между Мъгливия океан на юг и множеството острови в Континенталния рог на север. Между островите се намира Вътрешното море. Да е най-малък от трите острова, като Ру е леко по-голям от Фос. И трите острова имат планински релеф, като най-високите планини са на Фос, а най-много обработваема земя има на Ру. Да представлява една котловина-остров.

Нация: Островите почитат Петте – наричани Аспекти на Домашната земя. Тук островняците ги наричат с ендемичните им имена – Ано, Фос, Лем, Ни и Я.
Този диалект произтича от първоначалните заселници на Островите, като не се знае дали те са били от Домашната или от Западната земя, тъй като по исторически наблюдения са се развили като самостоятелни. Все пак, островите се населяват от всякакви раси, включително и от снежни елфи, които предполагаемо са били там преди всички останали. Сега снежните елфи са изтласкани във високите планини; селищата им са скрити от шумния живот на долините и крайбрежията.

Политика: Островите имат заявено мирни подход и кредо. Те имат мирни търговски договаряния с Империята на Петте и Пясъчната нация на изтой, както и няколко големи държави от Западната земя. Поради дългите години мир и просперитет, единствената военна сила на Островите е морска. Главната ѝ задача е да патрулира Островните води и да предпазва Да.

Власт: Фос и Ру имат самостоятелни държавни системи, които са подчинени на общото правителство на остров Да. Поради тази причина Островите се смятат за разносъставна монархия, като Да е административния център на Фос и Ру.
Фос е директна демокрация, като всичките му жители решават по местни развития. На Да Фос изпраща представителен комитет избран от хората.
Ру е република, тъй като популацията му е прекалено голя,а, за да е ефективна директна демокрация. Избраният кабинет управлява Ру от Да чрез представители.
Върховният управник на Островите е династичният монарх, наричан Бризът на Островите. Бризът, представителния комитет на Фос, кабинета на Ру и разнообразните ордени и гилдии колективно управляват и се грижат за благото на островитяни.

Fos, Ru, and Dah

Summit's Fate yasvisu yasvisu