Empire of the Five

Empire

География: Империята на Петте е огромна. Разположена е на юг от вр. Свят, на Домашна земя. Разпростира се по дължината на Реката на Боговете, до Свободните земи на юг, които са ничии. Проспериращите метрополиси на Империята са предимно по Реката, включително и столицата, Възнесение. Реката е традиционният културен и търговски вектор за цялата Империя.

Нация: Империята боготвори Петте Аспекта, които бдят над Асфос. Земите и жителите са различни, но цялостната култура е центрирана върху почитането на Петте и обожествяването на техните слуги.
Напоследък, Империята се влияе все повече от религиозните секти на Петте. За гражданите на империята тези секти са по-скоро житейски избор, който човек избира при достигане на зрялост, ефективно обричайки живота си на един от Петте.

Политика: Империята е в мирни взаимоотношения с Островите. Ситуацията е много по-напрегната с южната ѝ съседка, Пясъчната нация, която е мощен съперник, и то на Домашната земя.

Власт: Империята се владее от Приорите на Петте секти. Приорите винаги са Възнесени слуги на Петте и се редуват да управляват. В момента Имератор на Петте е Приорът от Мед (както наричат Я в Империята). Очаква се следващият подред да е Приорът от Синемана (Фос).

Empire of the Five

Summit's Fate yasvisu yasvisu