Asphos

Material Plane
§ Асфос е свят подобен на Земята.
§ Но не предполагайте, че е изцяло подвластен на законите на Земята!

§ Повече географска информация на базата на уменията на играчите.
§ Повече космологична информация на базата на религиозните вярвания / научните познания на измеренията на играчите.

Asphos

Summit's Fate yasvisu yasvisu