Adventurers' Guild

Adventurer's Guild

Знак: Дървен меч

Кредо: „Приключение по всяко време!“

Разпространение: Гилдията на приключенците е глобална организация, с клонове из цял Асфос.

Структура: Гилдията на приключенците е разделена на местни клонове из Асфос. Всеки клон има собствен лидер и наблюдава околните земи, приемайки задания, обучавайки приключенци и като цяло поддържайки приключенството. Веднъж на десет години, или когато има нужда, се свиква Великото Приключенско Събрание, където стотиците членове на Гилдията се събират от цял Асфос, за да обсъждат големи премеждия, канон и стратегия.

Информация: Парагонът (господарят) на Гилдията на приключенците традиционно е Рицарят Глухарче, шампионът на Фос от Рицарите на Петте. Въпреки това, Гилдията не е обвързана по никакъв начин с Храма на Фос, тъй като членовете ѝ имат различни вярвания и са от цял Асфос.

Позиция Членове
Парагон Рицарят Глухарче
Лидер на клон Смелия Пешо, Отмъстителния Сам, …
Приключенец ..

Adventurers' Guild

Summit's Fate yasvisu yasvisu