Tag: глиф

Results

  • Тих глиф

    Имперските войници, [[:aella | Аела]], [[:clarus | Кларус]] и [[:pompeii | Помпей]] намират този глиф в един култистски стан. Глифът лежал обкръжен от странен магически кръг, описан с кръв и сякаш някаква сила се стичала към или от него.

  • Сконфузващ глиф

    Странният глиф, който намерихте в якушната на Фосротил, обкръжен от кървави магически формули. Донесохте го на Грей Джейд във Фосги, който ви посъветва да избягвате да го използвате. С малко късмет, някой в Да ще знае нещо повече за този глиф.