Tag: Фосротил

Results

  • Приключенците се срещат

    В тихото село Фосротил 6 непознати странника бяха настанени по стечение на съдбата на една маса. Цареше неловка тишина, в която всеки оглеждаше хората наоколо недоверчиво, мислейки си "Къде се забутах сега?". Единственият доволен от аранжировката беше …