Сконфузващ глиф

Category:
artwork
Description:

[Use Magic Device DC 20 – signet power level ×2]

Веднъж на ден сконфузва посоченото същество за № Енергия рунда.
Отнема цял ход.

Артефактът е странен и може да има необясними странични ефекти.

%d Сконфузия
01–25 Дръж се нормално.
26–50 Запелтечи неразбираемо.
51–75 Причини 1d8 dmg + Str на себе си с обекта в ръката си.
76–100 Нападни най-близкото до теб същество (за тази цел, любимците се броят за част от личността на субекта).

Енергия

Bio:

Странният глиф, който намерихте в якушната на Фосротил, обкръжен от кървави магически формули.

Донесохте го на Грей Джейд във Фосги, който ви посъветва да избягвате да го използвате. С малко късмет, някой в Да ще знае нещо повече за този глиф.

Сконфузващ глиф

Summit's Fate yasvisu yasvisu