Помпей

Жрец на Ни

Description:

Джудже, жрец на Ни с подреден мироглед. Служи в специалната дивизия на И.А.

Bio:

Помпей

Summit's Fate yasvisu yasvisu