Summit's Fate

Завръзка

Tiring Snow the Weather Brings

Намирате се на остров Фос, в страноприемницата на Фосротил, малко село във вътрешността на острова. Навън бързо се смрачава и тъмните облаци са натежали със сняг.
Фосротилската кръчма, хитроумно наречена “Як с кирка”, е мястото, където миньорите и пастирите се събират, за да отдъхнат малко и да обменят по някоя клюка от дългия ден работа.

Явно странниците са необичайна гледка в този край. Вие сте единствените не на място – и въпреки че не сте заедно, настанени сте на една и съща маса – всички останали са заети от селяните, които от време на време ви мятат любопитни погледи.

Докато седите и се чудите как така стана, че сте в тази затънтена планинска кръчма пред виелица, до масата застава дъщерята на ханджията, руменобуза и със всезнаеща усмивка.

“Та какво ще бъде? Ако не можем да ви нахраним в ‘Як с кирка’, то никой не може!”

“ЯК с КИРКА” ✰
Менюто днес е:
Аламинути: Главно ядене: Десерти: Специалитети:
Репена салата …5cp Крак от стар як …3sp Пай със стафиди …5sp Омар по селски …1gp
Шкембе чорба (от як) …1sp Карначета …2sp Кисело мляко (от як) с мед …2sp
Супа Як …1sp

Какво да се прави, в селото отглеждат якове…
А вие какво правите тук?

Comments

yasvisu yasvisu

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.