Summit's Fate

Историята до сега

Светът е Асфос. Нашите герои започват приключението си в малкото село Фосротил на остров Фос. Дружината се състои от Девиак, Ериен, Луксиан, Митра и Мур. Приключенците побеждават един освирепял як и разбират, че неестественият бяс се дължал на кървав окултен ритуал. На място намират някакъв извънземен обект използван за магически фокус. Петимата потеглят на юг към Фосги, за да разгадаят мистериозния артефакт.

Във Фосги, героите се срещат с магьосника-жрец Грей Джейд, на когото представят глифа. След дълго обмисляне, героите решават да тръгнат по море с Грей Джейд към остров Да, където да се допитат до дълголетния опит на столичните магьосници. Преди потеглянето Девиак бива хванат и измъчван от нинджата Ножа Кай, който разбира за артефакта и бъдещите планове на героите, след което изчезва.
На кораба героите се срещат с Пипимагричард, червендалесто килтесто джудже с пушка, с което се сприятеляват.

Пътешествието им към Да бива опропастено от пиратски кораб, който изненадващо взима техния на абордаж. След ожесточена битка малобройните защитници са сломени от пиратския екипаж. По това време отслабеният от глифа Грей Джейд излиза на палубата и започва заклинание, което бива остро прекъснато от Кай, който се разкрива. Магическата експлозия окончателно унищожава кораба на героите.

Героите се озовават оковани в тъмния трюм на пиратския кораб, пленени от Ножа Кай. Единствените оцелели от кораба им са Грей Джейд, Пипимагричард и капитана, който е в лошо състояние. Петимата с Пипимагричард, Грей Джейд и капитана евентуално успяват да се измъкнат от пиратския кораб на една лодка и да потеглят за сушата, нарамили магическите артефакти на Грей Джейд, сред които и една щедро орнаментирана кутия. Отношението на Кай допълнително ги обърква, защото той сякаш едновременно им пречи и им помага.

Веднъж стъпила на солидна земя, новата дружина се запътва към най-близкото градче, където се освестя. Разбират, че са в Пясъчната нация, на стотици километри от самите Острови.

Времето минава и героите се подготвят да открият отговорите на мистериите поставени пред тях.
Какво представлява мистериозният глиф? Какво значи появата на мистериозния култ, събиращ магически предмети? Какво е значението на магическите артефакти на Грей Джейд? Какво всъщност иска Кай? Сред политически и божествени интриги, малки битки и открита война и в дните на Великия приключенски събор, сякаш Асфос е тръгнал да се разпада.

Comments

Лесно беше преди 11.05.2013.
А след 12.05.2013? :) – дата на избори, щуротии и простотии. Но да не продължавам.
Какво значи “Времето минава”? Какво е “време”? И как така минава?
Не е ли просто едно изявление в стил 3.5d?
Докога няма да бъде управлявано и времето?
Я по смело към 4d – пълно управление на времето. Стига с това, че мигът е същината. Преди него е паметта и логовете, след – неизвестността.
Полага му се на MG да изживее (и сподели) терзанията по този път. А той, този път ТУК, е малка частица от приключенията в надмерностите, бих казал.

Историята до сега
 

С пълното управление на времето идва и всезнаенето. Всезнаенето унищожава въображението.
Уви, тези игри целят да развиват въпросното въображение. Играчите не са всезнаещи, нито са героите. Няма за какво и да се емулира. :)
Добър опит обаче. :P

Историята до сега
 

“С пълното управление на времето идва и всезнаенето.”
Какво е това “всезнаене” и има ли то ограничение?
Ако приемем овладяването на 4d като “пълно управление на времето” (уф, какво ли ще каже смешливия 13d, още повече Големия 15d…), то за каква част от него ще става дума…
Привърженик съм на тезата в МММ (= 3М = Многомерната медия). Там тезаурусът на човечеството Тч e част от Т+, който няма ограничения – било то във времепространството, в измеренията etc.
От друга страна да “отлюспваме” знания от Т+ към Тч е призванието ни, смятано от някои (поне на един от авторите на МММ) за отговор на въпроса за смисъла на живота
Ерго – “всезнаене” едва ли може да има. И защото, както е казал мислителя: “Колкото повече знам, толкова повече не знам!”. :)
Прочее, моето одевешно предложение беше само за размисъл.
Дали ще стане, какво ще стане е последващ въпрос със статистически неясен отговор.
Погледнато от още по-различна страна пък, включването на такова умение в инструментариума на някой от героите или на Демиурга ще доведе до “подчерепно потене” у играчите и до нови логически//фактологически//интуитивни (или както бъдат наречени) промени в СРЕДАТА на играта, както и на самото Приключение.
ИГРАТА при това положение получава възможност да стане поле//зона на логическо противопоставяне//равнение//изравняване//прецизиране – великолепно място//свят за симбиоз с МММ. И ще се установи кой крив – кой прав! :)

Би било яко, според моя милост.

Историята до сега
 

PS: Ако възникналата по-горе дискусия се оцени от останалите участници като размисъл между “демиурзи” (съзнателна логическа грешка – мн.ч. не може да има!), то няма лошо! Така или иначе на всяка среда е присъщо да има демиург//лидер.
В случая става дума за припокриване на части от тезаурусите на таза ИГРА и на МММ като визия и инструментариум за бъдещи знанийни “люспи”!
С други думи – споделянето на идеи не е размяна, а умножаване на потенциалите и синергия между споделящите.

Историята до сега
 

http://reactiongifs.com/?p=7551

Историята до сега
 

:)
За бързаците горния, вече “линкосан”, линк: http://reactiongifs.com/?p=7551

Историята до сега
 

Похвално е, че вече си овладял Textile!

Цялата дискусия лежи на една огрома логическа грешка; това, че безкрайност се явява ограничение. В нашия случай, предлагаш безкрайността по някакъв начин да повлияе вселената. Но щом е безкрайност, то не я ли влияе вече?

1. Измеренията са безкрайни на брой.
2. Безкрайността не е преброима.
3. Измеренията не следва да се броят (следствие от 1 и 2) – визирам 1д, 2д, 3д, т.н. – това са етикети за улеснение, които не отразяват същината на измеренията.
4. Ако едно множество е безкрайно, то в него се срещат всички възможни елементи (броят на които е безкраен).
5. В измеренията се срещат всички възможни елементи (следствие от 1 и 4).
6. Всеки елемент е член на измеренията (следствие от 5).
7. Няма елементи, които да не са част от измеренията (следствие от 5).

8. Множество елементи, които не могат да бъдат номерирани, не са в линейна зависимост.
9. Измеренията не са в линейна зависимост (следствие от 3 и 8).
10. Измеренията на измеренията (изразената зависимост помежду им) са вид измерения.
11. Измеренията на измеренията не са в линейна зависимост (следствие от 9 и 10).
12. Измеренията нямат цялостна зависимост помежду си – линейна, квадратна или кубична (следствие от 11).

13. Структурата е елемент подчинен на логически принципи.
14. Измеренията нямат цялостна структура (следствие от 12).
15. Измеренията не са цялостно подчинени на логическите принципи (следствие от 13, 14).

16. Обозримата структура – или липса на структура – на измеренията (всичко) е хаотична и цялостно неподчинима на логически (човешки) методи за категоризиране (следствие от 7, 15) (изведено от 1, 2, 4, 10, 13).

Моля казвайте, ако има някъде грешка.
пз

Историята до сега
 

Все пак, скромно да отбележа, че съм админ на два сайта. Стори ми се, че вградения тук html-редактор е с непоказани възможности. Не видях и дали може да се пише директно с код.
Както и да е, това заради похвалата,от която ми почервеняха ушите. :)
Без да съм анализирал изчерпателно твоята лавина от логически твърдения, ми се струва, че има неуловена разлика между “безкрайно множество измерения” и между текста от МММ:
“Т+ е тезаурус, многомерно явление преди неговото научаване и превръщане в знание на човека (т.е. в Тч) или в знание (свръхзнание?) на свърхконтента. Най-вероятно е без ограничение в размерност. …”

Подозирам, че ушите на участниците в този сайт ще получат опасност от “повяхване” – дискусията става сложна и трудно обозрима.

Историята до сега
yasvisu yasvisu

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.