Summit's Fate

Напред и само напред

След кратък престой във Фосротил, нашите (повечето млади) герои потеглят заедно за Фосги, по молба на кмета Бедей, за да открият отговорника за клането на якове. След три дни яздене на якове-бързоходи (ако някога ви предложат, учтиво откажете…), странната ни дружинка пристига във втория по големина град на острова, великолепния Фосги. Като всеки друг крайбрежен град, Фосги е известен с търговията си и с мизирмата си на риба.
Изморени от дългия път, нашите герои веднага посещават не един, ами два хана, за да се нахранят и да си починат. Първата гостилница се нарича “Трите гилдии”, а втората – “Златната гъска”. Не научават много за града, освен че кметът е честен човек с добри цели и че айрянът е много популярно питие в града. След като си почиват, нашите герои отиват лично да се запознаят с този кмет, за когото са чували толкова много. Кмет Росомах ги посреща изключително добре, но пък след като му казват защо са в града, той веднага ги изпраща на три задачи (естествено, защото няма кой друг да ги свърши). Те трябва просто да проверят как вървят нещата по доковете, да посетят гилдията на приключенците и гилдията на крадците, да видят дали всичко е наред при храма на Фос и да направят един патрул около града. Въпреки че двуметровата ни клечка все още има въпроси, полуметровия гном юрва цялата група да тръгне, с притеснението, че няма да успеят да си свършат задачите.
Първото място, което посещават нашите герои, са доковете. Всичко изглежда наред, докато изведнъж не се вдига страшна суматоха на един от корабите на по-богатите търговци. Луксиан и Мур веднага се качват на кораба, за да видят какво се случва, докато нашият търговец и учителят остават на дока. Оказва се, че един от работниците си е заклещил ръката в един от механизмите на макарите, докато са местили едно тежко буре с скъпи подправки. Митра и Девиак бързо приготвят една от мрежите, за да плъзнат бурето към дока, Мур зарежда магията си за левитиращ магически диск, а Луксиан се приготвя да среже въжето и да освободи ръката на работника. Всичко е добре планирано, до частта, в която бурето се търкулва по мрежата и се очаква едно двуметрово листо и един нормален човек да го спрат. Някои биха нарекли това божия намеса, докато други просто късмет, но двуметровия полуелф като по чудо поема цялата тежест на бурето и го спира да не се разбие в кея. По този начин, те успяват да спасят и ръката на работника, и скъпата стока. След като получават много похвали и си поемат дъх, нашите герои продължават към другите си задачите.
След доковете, групата ни отива в бедните квартали, за да посети Гилдията на приключенците. Там любезно (Митра по-любезно от останалите) ги посреща мениджърът на клона на гилдията, Смелия Пешо (също познат като Малкия Пешо). Той ни помолва просто да намерим един от приключенците и да му предадем да се прибере в гилдията. Така научаваме за Кай на Ножовете, който е изключително способна нинджа. Групата лесно намира Кай (освен Митра, на която й се привиждат дракони из града) и му предава съобщението. След като приема устното съобщение, той веднага изчезва из тълпата. Въпреки желанието на вече параноичния маг да го последват, групата демократично решава да се върнат в гилда и да продължат по задачите си.
След гилдията на приключенците, групата се насочва към храма на Фос, построен в центъра на града. Паладинът лесно ги вкарва в храма, чрез своите връзки. Единствения проблем, който намират, представлява тълпата просяци, струпала се пред храма, за “благородни дарения.” Те са били изгонени от кварталите си от група разбойници. След грешката някой (магът естествено…) да даде дарение, цялата тълпа се струпва около групата. Мур усеща, че ситуацията вече не може да се контролира, затова пуска магия за мъгла и групата се изплъзва на гладната тълпа (е, не преди всеки да поеме по няколко лакътя и ритника в корема). Митра със своите способности на търговец се пременя и заедно с гнома се представят за богата дама и домашното й животно, с надеждата тази визия да привлече или Гилдията на крадците, или разбойниците. За нещастие на групата, първи се хващат в клопката разбойниците. След кратък, завъртян и яростен уличен бой, не преди магът сам да се халоса няколко пъти, нашата група излиза победител. От сенките се появява човешка фигура, която ни поздравява за успеха. След дългия ден групата решава да се върне в Кметството.
Кметът ги посреща още по-добре и дори организира банкет в името на героите. Там те срещат великия жрец на Лем, който им разкава повече за талисмана, но им го оставя и предлага на цялата ни група да тръгнат с него към столицата на следващият ден. След този разговор и малко размяна на магически ресурси, Девиак се прибира нагоре към стаята си. Изведнъж той бива захвърлен към стената и след жестоки мъчения, той открива че нападателият му е не друг, а Кай на Ножовете. Нинджата провежда кръстосан разпит върху мага и разбира за талисмана, след което изчезва мистериозно и загадъчно, както се появи. Девиак, оставен припаднал на пода в коридора, по-късно бива намерен от приятелите си и захвърлен в леглото си. И така приключва още един вълнуващ и изпълнен с интересни случки ден.

Comments

yasvisu yasvisu

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.