Summit's Fate

Приключенците се срещат

Фосротил

В тихото село Фосротил 6 непознати странника бяха настанени по стечение на съдбата на една маса. Цареше неловка тишина, в която всеки оглеждаше хората наоколо недоверчиво, мислейки си “Къде се забутах сега?”. Единственият доволен от аранжировката беше малкият гном, който гореше от нетърпение да разкаже историята си.
Всички си поръчаха храна и пиене и с пристигането им обстановката се оживи като всеки разказа по нещо за себе си. Високият здравеняк със силно полираната блестяща броня междувременно отиде да приспи малкото човешко бебе, което по някаква причина се беше присламчило към него.
Изведнъж навън се чу суматоха, в един момент търговецът и учителят по бойни изкуства се озоваха до вратата, докато гномът се криеше под масата, а бардът се беше устремил към бара за още една халба ейл. Якът Дорчо вилнееше бясно и нашите герои решиха да го спрат преди да е разрушил селото. След предълга битка за такава малка среща, пътешествениците успяха да го неутрализират без да го убиват, за което благодарният кмет с радост реши да ги възнагради. Малкото парти предпочете да провери дали останалите якове в яковнишата са добре и се запътиха натам преди да съберат наградата си. Кървава гледка се откри пред очите им като пристигнаха – всички якове бяха избити по необичаен начин. След дълго спорене, анализиране и ровене в пръстта, пътешествениците откриха странен глиф сред многото окултни знаци, изрисувани в якушната.
Отборът се срещна с кмета, разказа му шокиращото си откритие, бардът успя да го убеди да им даде по-голяма награда и всички общо получиха 1000 злато и едно магическо оръжие. Златото беше разделено по равно, а магическото оръжие го взе паладинът.
Изморените пътешественици си легнаха тази нощ с притеснено от събитията през деня сърце.

Comments

yasvisu ViaraVisulcheva

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.