Summit's Fate

Приключенски блог!

Това е приключенският блог – мястото, където вашите герои ще слагат своите размишления по приключенстването.

За разлика от Wiki-то, Adventure Log-ът е само за размишления по скорошните развития на приключението. С други думи, ако героят ви има да каже нещо, което не е насочено към приключението, то трябва да е в биографията му. Тук е дневникът.

Идеално всеки герой би вписвал в дневника си след всяко приключение. На практика би се приповтаряла много от информацията. Въпреки това, ще се награждават тези герои, които пишат в Adventure Log-a. Така че е добра идея да пишете независимо! Представете нова гледна точка – не е задължително да е от тази на героя. Бъдете изобретателни, не газете лука и всичко е позволено!

Comments

yasvisu yasvisu

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.